X

Popi / PAIA act

Deur hierdie webwerf te bekyk, erken u dat u die vrywaring van die beskerming van persoonlike inligting (POPI) gelees en verstaan ​​het, Songza sal alle redelike maatreëls tref om die persoonlike inligting van die betrokke persone in ons sorg te beskerm.

Vir die doel van hierdie vrywaring word "persoonlike inligting" gedefinieer soos uiteengesit in die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting 2 van 2000 ("PAIA") en die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting 4 van 2013 ("POPI").

Die PAIA- en POPI -wette is aanlyn beskikbaar by www.gov.za/documents/acts Volgens hierdie definisies verwys persoonlike inligting na inligting wat spesifiek betrekking het op inligting wat 'n lewende persoon kan identifiseer, soos naam, ouderdom, geslag, identiteitsnommer, e-posadres ens.

Songza versamel, stoor en gebruik u inligting hoofsaaklik vir die volgende doeleindes:

• Om dienste aan u te lewer soos deur u opdrag en versoek
• Klik op patrone en toegang tot hierdie webwerf om nie-persoonlike statistiese inligting oor blaaigewoontes saam te stel
• Om verwerking van bestellings te verskaf nadat dit geplaas is

As u ons webwerf gebruik, 'n aansoekvorm invul, ons elektronies kontak of een van die dienste wat ons bied, gebruik, sal ons u persoonlike inligting versamel. Die inligting wat ons oor ons kliënte bewaar, word as vertroulik behandel en beskerm met die nodige veiligheidsmaatreëls.

Kontak ons ​​inligtingsbeampte by info@songza.co.za as u enige vrae het oor ons nakoming van bogenoemde wetgewing.

Image